Avís Legal

Aquest avís estableix les condicions d'ús de la pàgina web de dolorsjunyent i de qualsevol dels serveis que s'ofereixen a través de la mateixa, i han de ser observades pels usuaris d'aquesta pàgina web, ja que l'accés a la mateixa comporta l'acceptació per part de l'usuari de les condicions que es detallen a continuació.

1 Qui som

D. Junyent Galeria d'Art S.L., CIF B61280095 (Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 29555, foli 199, full|fulla B154920, Inscrip. 1a) realitza la venda i distribució dels productes ofertats a la pàgina web de dolorsjunyent.com. Les operacions de venda se sotmeten a la legislació vigent a Espanya i s'entendran realitzades al carrer Aragó 268 de Barcelona (08007), Espanya.

2 Condicions generals d'utilització de la pàgina web

L'accés a la pàgina web de dolorsjunyent per l'usuari està condicionat a l'acceptació prèvia, expressa i sense reserves de les condicions que es recullen en l'apartat AVÍS LEGAL. L'esmentat accés es condicionarà a les regles de la bona fe, ordre públic i les pròpies condicions d'ús.

L'accés als continguts de dolorsjunyent és gratuït i no necessita subscripció prèvia. Es realitza sota la responsabilitat de l'usuari i en cas d'efectuar danys serà responsable dels mateixos.

Dolorsjunyent posa a disposició de l'usuari diferents continguts informatius perquè puguin satisfer les seves demandes d'informació, sense que pugui efectuar-se una explotació comercial o de qualsevol altre tipus.

Dolorsjunyent ofereix enllaços a altres pàgines web gestionades per tercers, per això no pot respondre del contingut o informacions que s'ofereixin des dels esmentats llocs, així com de la seva veracitat o actualització.

Drets de propietat intel·lectual

Dolorsjunyent és propietària dels drets de propietat intel·lectual d'aquesta pàgina web que configuren el seu disseny, presentació, format, imatges, texts, comentaris, arquitectura de la navegació, diagrames de flux, codis font, etc. En cap cas no respondrà en els supòsits d'alteració o manipulació d'aquesta pàgina web per part de tercers.

S'autoritza la reproducció per a ús privat dels continguts d'aquesta pàgina. L'accés a la pàgina web no suposa la concessió d'autorització per a la transmissió, llicència o cessió dels seus continguts


3 Política de confidencialitat

Recollida de dades

De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, Dolorsjunyent li informa que les dades personals s'inclouen al fitxer de clients de l'empresa D. Junyent Galeria d'Art S.L.

A més de les dades facilitades directament per l'usuari, Dolorsjunyent recull les dades relatives a la direcció|adreça IP des de la qual s'efectuï la contractació com a garantia de la mateixa.

Dolorsjunyent no es responsabilitza del tractament de les dades que pugui produir-se com a conseqüència de l'accés a altres pàgines web a través dels enllaços que conté aquesta pàgina web.


Finalitat del tractament de dades

Les dades recollides amb el seu consentiment seran tractades amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud, dur a terme el procés de compra o poder informar-lo sobre les novetats de la web dolorsjunyent.com.

Quan la persona interessada així l'hagi autoritzat, la seva adreça electrònica serà utilitzada per a la tramesa d'informació comercial relacionada amb les obres d'art que s'embenin en dolorsjunyent.

Cessió a tercers

Les dades personals en cap cas no se cedeixen a tercers, llevat dels supòsits legalment establerts.

Dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Si desitja exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, ha d'enviar un correu electrònic a la direcció|adreça galeria@dolorsjunyent.com indican-t’ho.

Seguretat

Dolorsjunyent compleix amb les mesures de seguretat tècniques i organitzatives que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el Reglament que la desenvolupa.

Cookies

Dolorsjunyent informa els usuaris que utilitzen cookies quan naveguen per la pàgina web que dolorsjunyent no emmagatzema l'esmentada informació.