Artistes +


Horari

Grau - Ref. 2584

 - Ref. 2584
 
Gravat V / VI HC
Firmat i numerat
57 x 76 cm
c 2005

Preu:

  • Compartir
  • mail
  • Share on Google+

BIOGRAFIA DE XAVIER GRAU:

Barcelona, 1951.
Grau es una de les figures rellevants de la pintura contemporània dels anys noranta.

La seva obra ens fa pensar en els abstractes americans. Aparenta ser una pintura espontània, del gest i del color i respon a una idea d’ estructura i composició.

La pintura de Grau és una succesió de pells que es van sobreposant. Els traçats i els plans de color es superposen en succesives aplicacions, de manera que el resultat final deixa entreveure les diferents capes de pigment que s’han sobreposat. Un procés de correcció o redefinició en el que l’últim traç és reelaborat per un altre posterior. D’aquí aquesta aparença densa i barroca que pot tenir l’obra de Xavier Grau. Es tracta d’un desenvolupament acumulatiu de reparacions.

En els seus gravats, Grau plasma els mateixos principis discursius de la seva pintura.

Altres obres

1
PAYPAL
MRV
Facebook  Twiter  Pinterest  Google Maps