Artistes +


Horari

Guinovart

1

Guinovart es caracteritza per la seva contundencia expressiva i per les constants de traç, gest i color que defineixen el seu agitat i original mon interior.

Va neixer a Barcelona l any 1927.

El 1948 Guinovart va realitzar la seva primera exposicio a les Galeries Syra de Barcelona, consagrant-se completament a la pintura a partir de 1951.
L any 1952, despres d haver contactat amb el Grup Dau a la Set -en la il.lustracio d alguna de les revistes de la qual va arribar a col.laborar-, va obtenir una beca per estudiar a Paris. A la seva tornada, es va dedicar activament a la realitzacio d encarrecs d art mural, decoracions i figurins per a obres teatrals, treballs d�il�lustraci�, disseny de cartells, etc.
Entre les seves creacions escenogr�fiques destaquen les d�obres de Federico Garc�a Lorca com "Bodas de Sangre", i entre les seves il�lustracions les del llibre de Poesies de Salvat Papasseit.

Des de 1948 es van succeir les seves exposicions a Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Val�ncia, Par�s, Nova York, Basilea, Chicago i d�altres ciutats europees i americanes. Guinovart tamb� va participar a la Biennal Hispanoamericana, la Biennal de Ven�cia i altres Trobades internacionals d�art d�avantguarda.

Guinovart s inicia en la tecnica del gravat i realitza diverses edicions de litografies i aiguaforts. Tambe realitza diversos muntatges tridimensionals, com el titulat contorn-extorn, presentat el 1978 i donat despres al Museu d Art Modern de Barcelona.

La seva obra evoluciona a partir d�una interessant etapa figurativa, amb influ�ncies surrealistes i cubistes. Els corrents abstractes i l�informalisme obren noves perspectives en la seva est�tica i comen�a a incorporar en el seu treball recursos d�una manipulaci� lliure de la mat�ria i de l�objecte: estructures de fusta cremada, bidons, objectes de rebuig, caixes, revestiments pol�croms, signes, etc., generant-se aix� un di�leg entre l�expressi� pl�stica i subjectiva i el seu entorn vital, els seus s�mbols, els seus fantasmes i les seves contradiccions.

Guinovart es caracteritza per la seva contund�ncia expressiva i per les constants de tra�, gest i color que defineixen el seu agitat i original m�n interior. Tant a la seva obra de taller com en els seus espectaculars muntatges o escenografies es combinen llenguatges expressionistes i l�rics.

Josep Guinovart va morir el 12 de desembre de 2007, als 80 anys.

PAYPAL
MRV
Facebook  Twiter  Pinterest  Google Maps