Artistes +


Horari

Hernandez Mompo

1

Val�ncia 1927 - Madrid 1992
Va ser una de les figures mes destacades de la generaci� abstracta espanyola dels anys cinquanta. Sense pert�nyer a cap grup ni adscriure’s a cap estil, va comen�ar investigant en l’�mbit de la figuraci�, va evolucionar cap a l’ abstracci� i va acabar trobant un llenguatge propi.

PAYPAL
MRV
Facebook  Twiter  Pinterest  Google Maps