Artistes +


Horari

Ucles

1

Josep Ucles

Badalona 1952 - La Roca del Valles 2013

�s un dels artistes m�s genu�nament representatiu de la neofiguraci� europea, motiu per el que seria seleccionat per Hans-J�rgen M�ller per estar representat en la hist�rica exposici� �Europa-79� (Stuttgart-Alemanya). Aquesta exposici� va ser l�inici de l�esclat de la pintura europea dels vuitanta i va comptar amb la pres�ncia d�artistes d�Alemanya, Anglaterra i Italia. Amb aquesta mostra neix el neoexpressionisme alemany i la transvanguarda italiana. A partir d�aqui Josep Ucl�s inicia la seva traject�ria internacional amb exposicions a Italia, Fran�a, B�lgica, Espanya, USA, Alemanya,..
La seva singularitat pl�stica i est�tica, junt amb el seu car�cter personal, cr�tic i independent, han produit una obra inconfunsible, en un principi fosca, misteriosa i de transgressora cr�tica social. Posteriorment va evolucionar cap a una sutil ironia, m�s colorista i m�s po�tica, on la figura humana continua essent l�eix motivador.

PAYPAL
MRV
Facebook  Twiter  Pinterest  Google Maps