Artistes +


Horari

Croft

1

José Pedro Croft (Oporto, 1957) es una de les figures mes destacades de l escultura contemporania europea gracies a les seves investigacions sobre les relacions entre espai, temps i materia. L’obra de l’artista portugues forma part de col leccions internacionals com el Centre Pompidou de París, la Fundação Calouste Gulbenkian de Lisboa o el Museu Reina Sofía de Madrid, entre d’altres.

PAYPAL
MRV
Facebook  Twiter  Pinterest  Google Maps