Artistes +


Horari

Gimeno Manuel

1

Barcelona, 1983

Manuel Gimeno hauria estat, en paraules de Lourdes Cirlot, el deixeble predilecte de Josef Albers. Aquesta afirmacio, que l artista accepta de bon grat, ens sembla el punt de partida ideal per fer-vos cinc centims del seu cami en el mon de l art.

Va realitzar les seves primeres obres plastiques pels volts de l any 2000. Despres d un any cursant filologia classica va entrar a la facultat d historia de l art, on va participar en la seva primera mostra d art juntament amb altres companys de carrera. Paral.lelament als estudis va continuar dedicant-se a la seva obra artistica i es va estrenar oficialment en el mon de l art l any 2008. Ho va fer amb la seva primera exposicio individual, celebrada a Barcelona a la Galeria Joan Prats � Artgrafic, on repetiria dos anys mes tard. Van seguir una exposicio a Girona, a la Galeria Presenta, participacions en les primeres fires Ars Libris i col.laboracions amb altres creadors, entre els quals destaquen el compositor Josep Maria Mestres Quadreny i el poeta Vicent Altaio. Tambe ha treballat amb la Galeria Miquel Alzuelta i la seva obra ha estat present en diverses fires europees.

PAYPAL
MRV
Facebook  Twiter  Pinterest  Google Maps