Artistes +


Horari

Olive

1

Jacint Olive (1896 - 1967)
Paisatgista i dibuixant especialitzat en temes portuaris i mar�tims.

Barcelona, 1896 � Barcelona, 1967

Pint� moltes escenes del port de Barcelona i de les platges de Llan��, Cadaqu�s i el Port de la Selva. Impressionista, realitz� la seva obra amb senzillesa i pulcritud d�ofici. Fou membre de l�agrupaci� Nou Ambient, i f�u nombroses exposicions particulars a Barcelona. Figur� a les Exposicions de Primavera i a moltes exposicions col�lectives. Com a dibuixant realitz� diferents exlibris.

PAYPAL
MRV
Facebook  Twiter  Pinterest  Google Maps